Verktyg för att fatta välgrundade beslut i rätt tid för hantering av Parkinsons Sjukdom

MANAGE-PD är ett verktyg som har utformats för att göra det enklare för sjukvårdspersonal att identifiera patienter med Parkinsons sjukdom som inte får adekvat symtomkontroll av perorala läkemedel.

MANAGE-PD gör det möjligt att
  • Identifiera patienter som inte får adekvat symtomkontroll av perorala läkemedel
  • Avgöra vilka patienter med Parkinsons sjukdom som troligen har tillräcklig symtomkontroll med sin nuvarande behandling eller kan behöva justering av sin behandling (inklusive bedömning för pump- och DBS-behandling)
  • För mer information om utvecklingen och valideringen av verktyget, klicka här.

MANAGE-PD är ett forsknings- och utvecklingssamarbete mellan AbbVie Inc. Medical Affairs och Health Economics and Outcomes, Parkinson’s Foundation och en internationell panel med rörelsestörningsspecialister. Mer information finns under fliken Om MANAGE-PD på denna webbplats.

Om du har frågor som gäller webbplatsen, klicka här

en

Tool for Making Informed Decisions to Aid Timely Management of Parkinson’s Disease

da

Værktøj til informerede beslutninger med henblik på rettidig behandling af Parkinsons sygdom

de

Tool für die rechtzeitige Entscheidungsfindung im Management der Parkinson-Erkrankung

es

Herramienta para la toma de decisiones informadas que ayuden al manejo oportuno de la Enfermedad de Parkinson

fr

Outil d’aide à la prise de décisions dans la prise en charge de la maladie de Parkinson

it

Strumento per prendere decisioni informate per aiutare la gestione tempestiva della malattia di Parkinson

jp

パーキンソン病症状の適切な管理のための判断支援ツール

no

Et verktøy for å ta velbegrunnede beslutninger til rett tid for behandling av Parkinsons sykdom

sa

.أداه للمساعده فى تقييم و علاج مرضى الشلل الرعاش )الباركنسون( فى وقت مبكر

sv

Verktyg för att fatta välgrundade beslut i rätt tid för hantering av Parkinsons Sjukdom

tr

Parkinson Hastalığı’nın Yönetimine Dair Kararların Doğru Zamanda Alınabilmesi İçin Yardımcı Araç

A AbbVie Inc.
1 North Waukegan Road North Chicago, IL 60064, USA
MANAGE-PD
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Knollstraβe
67061 Ludwigshafen, Germany
Version 1.0
AbbVie Pty Ltd
241 O’Riordan St
Mascot NSW 2020
Australia
DN5218 Rev B