Verktyg för att fatta välgrundade beslut i rätt tid för hantering av Parkinsons Sjukdom

Bakgrund

MANAGE-PD är ett forsknings- och utvecklingssamarbete mellan AbbVie Inc. Medical Affairs och Health Economics and Outcomes, Parkinson’s Foundation och en internationell panel med rörelsestörningsspecialister. Alla panelmedlemmar har valts ut av AbbVie och fått ekonomiskt stöd från AbbVie för forskning, arvode och/eller rådgivningstjänster. Se Konferensabstract nedan för mer information.

Parkinson’s Foundation. AbbVie och amerikanska patientföreningen Parkinson’s Foundation har efter skriftlig överenskommelse tillsammans utvecklat konceptet för MANAGE-PD-verktyget och tillhörande webbplats. AbbVie har ersatt Parkinson’s Foundation för den tid och de resurser de har bidragit med. Parkinson’s Foundation har gett AbbVie tillstånd att använda dess namn och logotyp.

Konferensabstract

AbbVie har gett ekonomiskt stöd till valideringsstudien och deltagit i studieutformning, forskning, datainsamling, analys och tolkning av data samt i att skriva, granska och godkänna abstract. Alla författare har medverkat till att utveckla abstract och haft kontroll över det slutliga innehållet. Respektive abstract innehåller en redovisning av de olika författarnas ekonomiska förhållande till AbbVie. Alla namngivna författare uppfyller kriterierna från International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) för författarskap till abstraktet.

Valideringspublikationer

Antonini A, Odin P, Jalundhwala YJ, Schmidt P, Skalicky AM, Kleinman L, Zamudio J, Onuk K, Kukreja P, Bao Y, Cubillos F, Fernandez HH. MANAGE-PD: A clinician-reported tool to identify patients with Parkinson’s disease inadequately controlled on oral medications – results from a vignette-based validation. Neurology. 2019;92(15 Supplement):P5.8-039.

Antonini A, Odin P, Jalundhwala YJ, Schmidt P, Skalicky AM, Kleinman L, Zamudio J, Onuk K, Kukreja P, Bao Y, Cubillos F, Fernandez HH. MANAGE-PD: A clinician-reported tool to identify patients with Parkinson’s disease inadequately controlled on oral medications – results from a vignette-based validation. Poster Presented at the XXIV World Congress on Parkinson’s Disease and Related Disorders. June 16-19, 2019. Montreal, Canada. OP-03-11.

en

Tool for Making Informed Decisions to Aid Timely Management of Parkinson’s Disease

da

Værktøj til informerede beslutninger med henblik på rettidig behandling af Parkinsons sygdom

de

Tool für die rechtzeitige Entscheidungsfindung im Management der Parkinson-Erkrankung

es

Herramienta para la toma de decisiones informadas que ayuden al manejo oportuno de la Enfermedad de Parkinson

fr

Outil d’aide à la prise de décisions dans la prise en charge de la maladie de Parkinson

it

Strumento per prendere decisioni informate per aiutare la gestione tempestiva della malattia di Parkinson

jp

パーキンソン病症状の適切な管理のための判断支援ツール

no

Et verktøy for å ta velbegrunnede beslutninger til rett tid for behandling av Parkinsons sykdom

sa

.أداه للمساعده فى تقييم و علاج مرضى الشلل الرعاش )الباركنسون( فى وقت مبكر

sv

Verktyg för att fatta välgrundade beslut i rätt tid för hantering av Parkinsons Sjukdom

tr

Parkinson Hastalığı’nın Yönetimine Dair Kararların Doğru Zamanda Alınabilmesi İçin Yardımcı Araç

A AbbVie Inc.
1 North Waukegan Road North Chicago, IL 60064, USA
MANAGE-PD
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Knollstraβe
67061 Ludwigshafen, Germany
Version 1.0
AbbVie Pty Ltd
241 O’Riordan St
Mascot NSW 2020
Australia
DN5218 Rev B