Verktyg för att fatta välgrundade beslut i rätt tid för hantering av Parkinsons Sjukdom

MANAGE-PD är ett verktyg som har utformats för att göra det enklare för sjukvårdspersonal att identifiera patienter med Parkinsons sjukdom som inte får adekvat symtomkontroll av perorala läkemedel.

MANAGE-PD gör det möjligt att
  • Identifiera patienter som inte får adekvat symtomkontroll av perorala läkemedel
  • Avgöra vilka patienter med Parkinsons sjukdom som troligen har tillräcklig symtomkontroll med sin nuvarande behandling eller kan behöva justering av sin behandling (inklusive bedömning för pump- och DBS-behandling)
  • För mer information om utvecklingen och valideringen av verktyget, klicka här.

MANAGE-PD är ett forsknings- och utvecklingssamarbete mellan AbbVie Inc. Medical Affairs och Health Economics and Outcomes, Parkinson’s Foundation och en internationell panel med rörelsestörningsspecialister. Mer information finns under fliken Om MANAGE-PD på denna webbplats.

Om du har frågor som gäller webbplatsen, klicka här

Responsive Image