Parkinson Hastalığı’nın Yönetimine Dair Kararların Doğru Zamanda Alınabilmesi İçin Yardımcı Araç

Temel Bilgiler

MANAGE-PD, AbbVie Inc. Medikal Departman ve Sağlık Ekonomisi ve Sonuçları ile Parkinson Vakfı ve Hareket Bozukluğu Uzmanlarının uluslararası bir paneli arasındaki işbirliğine dayalı bir araştırma ve geliştirme girişimidir. Her bir panel katılımcısı yalnızca AbbVie tarafından seçilmiş ve yazarın özelliğine göre AbbVie'den araştırma, honoraryum ve/veya danışmanlık hizmetleri için maddi destek almıştır. Daha ayrıntılı bilgi için aşağıda yer alan Konferans Özetlerini inceleyebilirsiniz.

Parkinson Vakfı. AbbVie ve Parkinson Vakfı, yazılı bir anlaşma ile MANAGE-PD aracı fikrinin ve bu sitenin geliştirilmesinde işbirliği yapmıştır. AbbVie, zaman ve kaynak kullanımı için Parkinson Vakfı’na gerekli bedeli ödemiş ve Parkinson Vakfı’nın adı ve logosu AbbVie tarafından izin alınarak kullanılmıştır.

Konferans Özetleri

Validasyon çalışmasının finansal desteği AbbVie tarafından sağlanmıştır. AbbVie çalışma tasarımında, araştırmada, verilerin toplanmasında, veri analizinde ve yorumlanmasında, özet metninin yazımında, incelenmesinde ve onaylanmasında yer almıştır. Özet metnin geliştirilmesine tüm yazarlar katkıda bulunmuş ve içeriğin son hali üzerinde kontrol sahibi olmaya devam etmişlerdir. Her bir yazarın AbbVie ile finansal ilişkilerine dair açıklama özet metninde bulunmaktadır. Adı geçen tüm yazarlar, özet metninde yazarlık için Uluslararası Tıbbi Dergi Editörleri Komitesi (ICMJE) kriterlerini karşılamaktadır.

Validasyon Yayınları

Antonini A, Odin P, Jalundhwala YJ, Schmidt P, Skalicky AM, Kleinman L, Zamudio J, Onuk K, Kukreja P, Bao Y, Cubillos F, Fernandez HH. MANAGE-PD: A clinician-reported tool to identify patients with Parkinson’s disease inadequately controlled on oral medications – results from a vignette-based validation. Neurology. 2019;92(15 Supplement):P5.8-039.

Antonini A, Odin P, Jalundhwala YJ, Schmidt P, Skalicky AM, Kleinman L, Zamudio J, Onuk K, Kukreja P, Bao Y, Cubillos F, Fernandez HH. MANAGE-PD: A clinician-reported tool to identify patients with Parkinson’s disease inadequately controlled on oral medications – results from a vignette-based validation. Poster Presented at the XXIV World Congress on Parkinson’s Disease and Related Disorders. June 16-19, 2019. Montreal, Canada. OP-03-11.

en

Tool for Making Informed Decisions to Aid Timely Management of Parkinson’s Disease

da

Værktøj til informerede beslutninger med henblik på rettidig behandling af Parkinsons sygdom

de

Tool für die rechtzeitige Entscheidungsfindung im Management der Parkinson-Erkrankung

es

Herramienta para la toma de decisiones informadas que ayuden al manejo oportuno de la Enfermedad de Parkinson

fr

Outil d’aide à la prise de décisions dans la prise en charge de la maladie de Parkinson

it

Strumento per prendere decisioni informate per aiutare la gestione tempestiva della malattia di Parkinson

jp

パーキンソン病症状の適切な管理のための判断支援ツール

no

Et verktøy for å ta velbegrunnede beslutninger til rett tid for behandling av Parkinsons sykdom

sa

.أداه للمساعده فى تقييم و علاج مرضى الشلل الرعاش )الباركنسون( فى وقت مبكر

sv

Verktyg för att fatta välgrundade beslut i rätt tid för hantering av Parkinsons Sjukdom

tr

Parkinson Hastalığı’nın Yönetimine Dair Kararların Doğru Zamanda Alınabilmesi İçin Yardımcı Araç

A AbbVie Inc.
1 North Waukegan Road North Chicago, IL 60064, USA
MANAGE-PD
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Knollstraβe
67061 Ludwigshafen, Germany
Version 1.0
AbbVie Pty Ltd
241 O’Riordan St
Mascot NSW 2020
Australia
DN5218 Rev B